Smart Offices

Smart Offices

De laatste jaren zijn de ruimtes waarin we vergaderen, presenteren en overleggen al ingrijpend veranderd. De revolutionaire ontwikkeling van audiovisuele & ICT technologie heeft zijn sporen nagelaten in de manier waarop wij vandaag de dag informatie delen, interactief samenwerken, grensoverschrijdend videovergaderen etc. Van raadzaal tot briefingsruimte en van boardroom tot wachtkamer… in iedere ruimte speelt de audiovisuele infrastructuur een onderscheidende rol.

Profiteer nu van het kantoor van morgen

Maar daar blijft het niet bij. De technologie gaat verder; kan meer, biedt meer. Naast audiovisuele & ICT oplossingen gaan ook andere elementen in uw ruimtes een rol spelen. Door de toepassing van sensoren, de integratie in het Internet of Things en de onderlinge communicatie tussen apparatuur gaan de apparatuur en voorzieningen reageren op uw gedrag en de veranderende omstandigheden. Smart offices zijn geen toekomstmuziek meer.

Smart office. Hoezo smart?

Wat voor gebouwen in het groot geldt, geldt voor smart offices in het klein. Systemen sturen elkaar aan zonder dat menselijke interactie nodig is. Valt de schemering in? Het licht wordt automatisch feller. Veel zonlicht op het presentatiescherm? De zonwering zakt automatisch naar beneden. Geen mensen meer in de ruimte? De thermostaat wordt automatisch lager ingesteld, het licht gaat uit en alle apparatuur gaat in stand-by. Over een kwartier een vergadering? De ramen openen automatisch om te luchten, de temperatuur wordt aangenaam ingesteld, de apparatuur gaat vast aan en een welkomstmuziekje start.

Het gaat om het totaalplaatje

Net als bij “gewone” audiovisuele & ICT oplossingen benaderen wij de smart offices vanuit een holistische visie. Wij kijken naar het totaal en denken vanuit de toepassing. Technologie en apparatuur worden niet als losse elementen in een ruimte geïntegreerd, maar wij creëren een geheel. De verschillende componenten in een smart office stemmen wij op elkaar af, de diverse elementen versterken elkaar, de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de systemen worden geoptimaliseerd. Alles in dienst van de gebruiker en zijn of haar ervaring.

Activiteitengericht huisvesten (AGH)

Stelt u zich eens voor… als u al die smart offices kunt integreren en combineren in uw panden. Wat zou dat betekenen voor de productiviteit, het werkplezier, de motivatie van uw medewerkers. Hoe gaaf is het om allerlei soorten ruimtes te ontwikkelen, die ieder op hun manier ondersteunend zijn aan uw primaire proces. Elke ruimte faciliteert een of meerdere activiteiten. Creatieve ruimtes, concentratieruimtes, interactieve ruimtes, informele overlegplekken, ruimtes voor collaboration en videovergaderen, individuele werkplekken, verspreid opgehangen informatieschermen… Activiteitengericht huisvesten zoals het bedoeld is.

Meer informatie over smart offices

Meer informatie over smart offices? Vrijblijvend sparren met een expert of dit gebied? In een interactieve sessie ontdekken wat de mogelijkheden en voordelen zijn voor uw organisatie?

Bel BIS|Econocom: 0180 – 486777 of gebruik het contactblok rechts.

Ga terug naar BIS|Econocom Smart Buildings.

Gratis advies over Smart Offices? Vraag het een expert:

015 287 487
Vraag / Offerte