AV Management

Training AV Management

Vaardigheidstraining beheer en management van AV en ICT installaties.

Ondanks dat de BIS|Econocom AV & ICT oplossingen vaak geavanceerd zijn, zijn ze eenvoudig te gebruiken en beheren, waarbij goed en gestructureerd beheer ervoor zorgt dat uw oplossing in optimale conditie blijft, zodat de gebruikers er blijvend met succes en plezier gebruik van kunnen maken. Helaas blijkt dat juist het beheersaspect in veel organisaties geen of onvoldoende aandacht krijgt. Soms is de niet-beschikbare tijd daarvan de oorzaak, maar veel vaker nog het gebrek aan kennis. Dit geldt met name voor systemen waarin AV & ICT zijn gecombineerd en voor systemen voor beheer en bediening.

Om dit te veranderen verzorgt BIS|Econocom de BIS|Econocom Training AV Management, waarbij alle aspecten van beheer en bediening van de gerealiseerde oplossingen en de daarbij behorende software aan de orde komen. Hierbij trainen wij de belangrijkste aandachtspunten en leren wij de beheerders verantwoord om te gaan met de in de oplossing geïnstalleerde apparatuur en op de juiste manier te anticiperen op vragen met betrekking tot bediening en beheer.

Trainingen worden aangeboden in twee niveaus, afhankelijk van de behoefte van bestaande of nieuwe werknemers, als basis training en advanced training (train-the-trainer), waarbij wij een aantal key-users opleiden tot AV expert. Deze experts kunnen op hun beurt de gewone gebruikers trainen én zijn in staat om niet-complexe onderhoud- en programmeertaken uit te voeren.

Basic training

 • Doorspreken functionele mogelijkheden
 • Opstarten systemen
 • Instellen van de systemen
 • Wat te doen bij storingen

Advanced training

 • De Basic training
 • Anderen kunnen trainen: train-de-trainer
 • Zelf eenvoudige aanpassingen in de configuratie kunnen maken

Investering

 • Afhankelijk van de geleverde installatie

Doelgroep

 • Beheerders en facilitair managers

Aantal deelnemers

 • Tot twee deelnemers mogelijk
 • Bij deze training is een trainingsmap inbegrepen

Benodigde voorkennis

 • Kennis niveau is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de geleverde installatie.

Wilt u de training(en) terug kunnen kijken? Uw geheugen eenvoudig opfrissen? Laat dan uw trainingen opnemen op video.

Ga terug naar de BIS|Econocom Opleidingen.

Gratis advies? Vraag het een expert:

015 287 487
Vraag / Offerte