Nieuws

Medewerkers tot 73% productiever met digitale werkplek

16-07-2018 16:36

Medewerkers met een digitale werkplek zijn productiever, gemotiveerder en meer tevreden over hun eigen werk. Daarnaast geven ze aan beter in hun vel te zitten. Dit blijkt uit een wereldwijde studie onder ruim 7.000 werknemers in 15 landen, uitgevoerd door Aruba, een bedrijf van Hewlett Packard Enterprise.

Noodzaak om digitaal te innoveren

Kijken we naar de productiviteitswinst die digitale technologie oplevert, dan rapporteert maar liefst 73% van de digitale revolutionairen - werknemers die beschikken over volledig uitgeruste digitale werkplekken - een positieve impact op hun productiviteit en 70% noemt verbeterde samenwerking dankzij digitale technologieën. Deze cijfers onderstrepen de noodzaak voor organisaties om digitaal te innoveren. Enerzijds vanuit het oogpunt van productiviteit, anderzijds om tegemoet te komen aan de snel veranderende verwachtingen van hoe mensen willen werken.

Talent aantrekken en behouden

De cijfers uit de HP studie sluiten aan bij het benchmark onderzoek dat BIS onlangs heeft laten uitvoeren. Daarin gaf 81% van alle respondenten aan dat moderne audiovisuele & IT technologie de samenwerking binnen en tussen teams verbetert. Overigens bracht het onderzoek van BIS nóg een interessant aspect aan het licht… zo vindt maar liefst 86% van de organisaties dat hun werknemers een goed ingerichte werkplek mogen verwachten; deze respondenten zien het als een mogelijkheid (een must?) om de huidige en toekomstige generatie medewerkers te blijven binden en boeien. Er is dus meer in het geding dan alleen productiviteit.

Smart offices: mens en milieu profiteren

In smart offices worden bovenstaande “lijnen” samengebracht. Een smart office is de plek waar mensgericht design, activiteitengericht huisvesten, Internet of Things en gebouwautomatisering samenkomen. Smart Offices maken gepersonaliseerde ervaringen mogelijk, waarin bv. technologie, werkplek en omgeving (verlichting, temperatuur etc.) zich aanpassen aan de gebruiker. Gebouwen worden groener door het energiegebruik dynamisch te optimaliseren op basis van gedragspatronen. Deze nieuwe manier van kantoorinrichting bevordert niet alleen de productiviteit van werknemers, maar verhoogt ook de efficiëntie terwijl medewerkers centraal staan.

AV & IT Benchmark Rapport

Wilt u meer informatie over de voordelen van audiovisuele en IT-technologieën die veel organisaties momenteel inzetten? Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen in de toekomst Download het AV & IT Benchmark Rapport.

Download benchmark rapport

Gratis advies over Nieuws? BIS|Econocom helpt je graag verder:

015 287 487
Vraag / Offerte