Vergaderen

Ruimtes die bijdragen aan de effectiviteit van uw (video)vergaderingen

Binnen iedere organisatie is het van het grootste belang om structureel en efficiënt informatie te delen. Even snel overleggen met directe collega’s, een teamvergadering over de projectvoortgang of uitgebreide managementmeetings en belangrijke bestuursvergaderingen zijn slechts enkele voorbeelden van bijeenkomsten die cruciaal zijn om de werkzaamheden te structureren, sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken en de lange termijn strategie te bepalen.

BIS|Econocom kan u adviseren wat de juiste audiovisuele oplossingen zijn voor uw vergaderwensen. Naast een deskundig advies over wat wel en wat niet geschikt is voor uw situatie, leveren wij topkwaliteit producten, die wij aantrekkelijk in uw ruimte integreren en met elkaar “laten samenwerken”. Denkt u aan beamers (projectoren), LED schermen (ook de touch varianten) en geluidsversterking; maar ook aan video- en audioconferencesystemen, bedieningspanelen en kabelmanagement.

Voor de inrichting van ruimtes waar (video)vergaderd, overlegd en gebrainstormd wordt, komt u naar BIS|Econocom. Bekijk snel de verschillende soorten ruimtes die wij realiseren.